Verweerschriften schrijven

Cursus wordt incompany gegeven. Prijs op aanvraag.

Training Verweerschriften schrijven

Een goed verweerschrift is helder geformuleerd, beschrijft het feitenmateriaal objectief, bevat transparante en relevante argumentatie en gaat bovendien zorgvuldig in op de argumentatie in het beroepschrift van de andere partij. In deze training van drie dagdelen leer je je verweerschrift op professionele wijze vorm te geven. De invalshoek van de training is taalkundig en argumentatief.

Kennis en inzicht in het toepassen van argumentatietechnieken zijn onmisbaar om de argumentatie van de belanghebbende goed te kunnen analyseren en om een doeltreffend verweer op te zetten. Daarom besteden we in de training veel aandacht aan het maken van argumentatieschema’s als basis voor het verweerschrift. Ook helder en juridisch precies formuleren staat op het programma.

In de training is daarnaast aandacht voor de opbouw en de inhoud van het verweerschrift. Voorbeelden uit de praktijk worden geanalyseerd en besproken. Deelnemers kunnen eigen werk inbrengen voor intervisie. Ook schrijven zij (fragmenten van) een verweerschrift.

Duur

De training Verweerschriften schrijven neemt drie dagen in beslag, van 9.30 tot 16.30 uur. De trainingsdagen worden gepland met twee weken tussentijd, zodat het traject in totaal vier weken afgerond is. Voor het leeswerk en de opdrachten tussen de trainingsdagen reserveer je ca. twee keer een dagdeel.

Programma

  • standaardopbouw van het verweerschrift
  • het eigen betoog en de weerlegging
  • stappenplannen voor het schrijven van de tekstonderdelen
  • het gebruik van argumentatieschema’s
  • een passende stijl: woordgebruik, toegankelijkheid

Tijdens de training werk je aan de volgende doelstellingen:

  • Je kent de standaardopbouw van een verweerschrift en kunt deze hanteren.
  • Je kunt je argumentatie overzichtelijk in kaart brengen.
  • Je kunt kritisch kijken naar je eigen verweerschriften en die van andere deelnemers, en verbeterpunten aanwijzen.
  • Je kent de uitgangspunten voor duidelijk en overtuigend juridisch formuleren.
  • Je weet wat een tekst prettig leesbaar maakt.

Doelgroep

De training Verweerschriften schrijven is gericht op juristen op hbo- of academisch niveau die nog weinig ervaring hebben met de schriftelijke voorbereiding van rechtszaken. Heb je die achtergrond, wel ervaring maar verbeterpunten op het gebied van schriftelijke communicatie, dan ben je ook van harte welkom.


Deze organisaties gingen u voor

Heb je meer informatie nodig?
Neem dan vrijblijvend contact op.

Schrijf je direct in voor deze training Verweerschriften schrijven