Uitspraken op bezwaar schrijven Online training

Prijs € 2.100,- per persoon.

Bij in company op aanvraag.

Uitspraken op bezwaar schrijven online training

Als een burger bezwaar maakt tegen een beslissing van de overheid, moet de bezwaarbehandelaar op tijd en goed gemotiveerd reageren op dat bezwaar. Of het bezwaar nu gegrond, gedeeltelijk gegrond of ongegrond is: een heldere, complete en overtuigende uitspraak op bezwaar kan een gang naar de rechter voorkomen. En bij de burger misschien ook het vertrouwen in de overheid herstellen.

Een uitspraak op bezwaar is een juridisch document dat ook voor niet-juristen duidelijk moet zijn. Het toetst de feiten en omstandigheden nogmaals aan de wetten en regels en formuleert een standpunt. Daarnaast moet de schrijver ingaan op het standpunt van de andere partij.

Leerdoel
In deze online training van drie dagdelen leer je je uitspraak op bezwaar op professionele wijze op te bouwen en te formuleren.

Kennis
Kennis van wet- en regelgeving omtrent bezwaar zijn een voorwaarde om een goede uitspraak te kunnen schrijven. Inzicht in argumentatietechnieken zijn onmisbaar om de motivering van de andere partij goed te kunnen analyseren en om je eigen standpunt helder te verwoorden. Daarom besteden we in de training ook aandacht aan het maken van argumentatieschema’s als basis voor de uitspraak op bezwaar. Ook helder en juridisch precies formuleren staat op het programma.

Eigen praktijk
In de training is daarnaast aandacht voor de opbouw van de uitspraak op bezwaar. Voorbeelden uit de praktijk worden geanalyseerd en besproken. Deelnemers kunnen eigen werk inbrengen voor intervisie.

Duur

De online training ‘Uitspraken op bezwaar schrijven’ neemt drie dagdelen in beslag. De trainingsdagdelen worden gepland met twee weken tussentijd, zodat het traject in totaal vier weken afgerond is. Voor het leeswerk en de opdrachten tussen de trainingsdagdelen reserveer je ca. twee keer één dagdeel.

Programma

 • Wat is een bezwaarschrift en wie mag bezwaar maken? Wie moet gehoord worden?
 • Wat betekenen de termen ontvankelijk en niet ontvankelijk en wat zijn de gevolgen?
 • Wat is de afhandeltermijn van een bezwaarschrift en hoe kan deze eventueel aangepast worden?
 • Wat moet er in een uitspraak op bezwaar staan?
 • Stappenplan voor het schrijven van de tekstonderdelen
 • Het gebruik van argumentatieschema’s
 • Een passende stijl: woordgebruik, toegankelijkheid

Tijdens deze onlinetraining werk je aan de volgende doelstellingen:

 • Je kent de basisvereisten waaraan een bezwaarschrift moet voldoen.
 • Je kent de bezwaartermijnen en kunt deze toepassen.
 • Je weet wie bevoegd is een bezwaarschrift in te dienen
 • Je kent de regelgeving omtrent het horen van de bezwaarmaker en weet hoe je dit in een uitspraak moet opnemen.
 • Je kent de behandeltermijnen voor een bezwaarschrift en je weet hoe en wanneer je deze termijnen eventueel kunt aanpassen.
 • Je kent de elementen die in een uitspraak op bezwaar in elk geval moeten worden opgenomen.
 • Je kunt je argumentatie overzichtelijk in kaart brengen.


Doelgroep

Deze training Uitspraken op bezwaar schrijven is gericht op juristen op hbo- of academisch niveau die nog geen of weinig ervaring hebben met uitspraken op bezwaar schrijven.


Deze organisaties gingen u voor

Heb je meer informatie nodig?
Neem dan vrijblijvend contact op.

Schrijf je direct in voor deze online training Uitspraak op bezwaar schrijven