Uitspraken op bezwaar schrijven Online training

Prijs € 2.247,- per persoon.

In company en op aanvraag.

Uitspraken op bezwaar schrijven online training

Als een burger bezwaar maakt tegen een beslissing van de overheid, moet de bezwaarbehandelaar op tijd en goed gemotiveerd reageren op dat bezwaar. Of het bezwaar nu gegrond, gedeeltelijk gegrond of ongegrond is: een heldere, complete en overtuigende uitspraak op bezwaar kan een gang naar de rechter voorkomen. En bij de burger misschien ook het vertrouwen in de overheid herstellen.

Een uitspraak op bezwaar is een juridisch document dat ook voor niet-juristen duidelijk moet zijn. De bezwaarbehandelaar toetst de feiten en omstandigheden nogmaals aan de wetten en regels en formuleert het standpunt dat daaruit volgt. Daarnaast gaat hij/zij in op het standpunt van de andere partij.

Leerdoel

In deze online training van drie dagdelen plus voorbereiding leer je je uitspraak op bezwaar professioneel èn helder op te bouwen en te formuleren.

Kennis

Kennis van wet- en regelgeving omtrent bezwaar is een voorwaarde om een goede uitspraak te kunnen schrijven. Inzicht in argumentatietechnieken is onmisbaar om de motivering van de andere partij goed te kunnen analyseren en om je eigen standpunt helder te verwoorden. Daarom besteden we in de training ook aandacht aan argumentatieschema’s als basis voor de uitspraak op bezwaar. Ook helder en juridisch precies formuleren staat op het programma.

Eigen praktijk

Deelnemers brengen zo mogelijk een eigen casus in om nieuw verworven kennis en vaardigheden op toe te passen en voor intervisie. Daarnaast worden vraagstukken en dilemma’s uit de praktijk aan de groep voorgelegd en geanalyseerd.

Duur

De online training ‘Uitspraken op bezwaar schrijven’ bestaat uit drie online bijeenkomsten van één dagdeel en voorbereidende taken voor elke bijeenkomst. De trainingsdagdelen worden gepland met minimaal twee weken tussentijd om voorbereiding en onderlinge uitwisseling mogelijk te maken. Voor leeswerk en opdrachten voorafgaand aan de bijeenkomsten reserveer je per bijeenkomst 4 tot 8 uur.

Programma

 • Met welke formeelrechtelijke uitgangspunten heb je te maken als bezwaarbehandelaar?
  • Waartegen kan een burger, onderneming of gemachtigde bezwaar maken? Wie mag bezwaar maken?
  • Wat betekenen de termen ontvankelijk en niet-ontvankelijk en wat zijn de gevolgen?
  • Welke rechten en plichten bestaan er rond horen?
  • Wat is de afhandeltermijn van een bezwaar en hoe kan deze eventueel aangepast worden?
  • Wat moet er in een uitspraak op bezwaar staan?
 • Stappenplan voor het schrijven van de tekstonderdelen
 • Een volledige en gestructureerde motivering
 • Argumentatieschema’s als hulpmiddel
 • Een passende stijl: woordgebruik, toegankelijkheid

Tijdens deze onlinetraining werk je aan de volgende doelstellingen:

 • Je kent de vereisten waaraan een bezwaar moet voldoen om ontvankelijk te zijn.
 • Je weet wie bevoegd is een bezwaar in te dienen.
 • Je kent de regelgeving omtrent horen en weet hoe je dit in een uitspraak moet opnemen.
 • Je kent de behandeltermijnen voor een bezwaar en je weet hoe en wanneer je deze termijnen eventueel kunt aanpassen.
 • Je weet welke onderdelen een uitspraak op bezwaar in elk geval moet bevatten.
 • Je kunt je document helder structureren en je argumentatie overzichtelijk in kaart brengen.


Doelgroep

Deze training ‘Uitspraken op bezwaar schrijven’ is gericht op behandelfunctionarissen op hbo- of academisch niveau die nog geen of weinig ervaring hebben met uitspraken op bezwaar schrijven.


Deze organisaties gingen u voor

Heb je meer informatie nodig?
Neem dan vrijblijvend contact op.

Schrijf je direct in voor deze online training Uitspraak op bezwaar schrijven