Online cursus Schrijf betere beleidsteksten

Prijs online beleidsteksten

€ 695,- per persoon. Maximaal 8 personen

Online cursus Schrijf betere beleidsteksten

Achter je eigen bureau leren hoe je beleid schrijft?

De online cursus Schrijf betere beleidsteksten leert je voorstellen en adviezen schrijven voor bestuur of directie. Dit online programma bevat 7 modules, die je zelfstandig doorloopt. Je krijgt enkele theoretische kaders en veel voorbeelden van beleidsteksten. Je voert opdrachten uit en je werkt aan een eigen (beleids)tekst.

Voor dit traject werk je samen met maximaal zeven andere deelnemers. De beleidscoach kijkt mee en geeft je elke week feedback.

Duur

Je bepaalt zelf welke uren je inzet. Je hebt 3 maanden om het e-learningprogramma met opdrachten te doorlopen. Ieder van de zeven modules kun je bij benadering in 1-1½ uur afronden. Daarnaast investeer je tijd voor je eigen beleidsontwikkeling en -tekst. In totaal neemt het traject Schrijf betere beleidsteksten ongeveer 14 uur in beslag.

Programma

 • Beleid, wat is dat? Beleidscyclus, beleidsmiddelen, …
 • In kaart brengen: probleem, doelgroep, krachtenveld, voorwaarden en beoogd resultaat
 • Wat wil je met je tekst bereiken?
 • Schrijven voor de lezer: een goed beeld van je schrijfopdracht
 • Starten met je schrijftaak
 • De ideale alinea: taaladviezen die ertoe doen
 • Revisie en afronding

 

Je werkt aan de volgende doelstellingen:

 • Je weet hoe de manager zijn teksten leest.
 • Je kunt keuzes maken en knopen doorhakken.
 • Je kunt keuzes onderbouwen.
 • Je kunt exact duidelijk maken wat je wilt en je kunt een kernboodschap formuleren.

Doelgroep

De online cursus Schrijf betere beleidsteksten is gericht op beginnende beleidsmakers en projectleiders die in hun werk adviezen uitbrengen en voorstellen doen. Een specifieke vooropleiding is niet vereist; de training gaat uit van hbo-/academisch niveau. Enige schrijfervaring is gewenst.


Deze organisaties gingen u voor

Inschrijven voor online cursus beleidsteksten schrijven