Training Beleid schrijven

Prijs € 990 per persoon.

Bij in company op aanvraag.

Training Beleid schrijven

Hoe zorg je dat jouw advies begrepen wordt? En dat de lezer er iets mee doet? Het gaat er niet om wat jij weet, maar wat zij begrijpen. Dat is de leidende gedachte in deze training.

Vaak schrijven beleidsmakers en -adviseurs te veel vanuit hun eigen expertise. De kunst is om woordkeus, argumenten en lengte van de tekst af te stemmen op de belangrijkste stakeholders. In alle werkvormen en inhoud van deze training komt dit thema terug.

Duur

De training Beleid schrijven duurt twee dagen, van 9.30 tot 16.30 uur. De twee trainingsdagen zijn gepland met twee weken ertussen, zodat de doorlooptijd drie weken is. Reserveer 2 tot 3 uur tussen dag 1 en 2 om opdrachten uit te voeren.

Programma

Dag 1 – De voorbereiding

 • Welke functie heeft de tekst in de beleids- en adviescyclus?
 • Wie zijn de lezers en welke belangen hebben zij?
 • Hoe heb je invloed als beleidsmedewerker en – adviseur?
 • Aan welke randvoorwaarden moet je tekst voldoen?
 • Wat is de centrale vraag voor je beleids- of adviestekst?
 • Wat neem je op in de inleiding en het slot?

Dag 2 – Overtuigend schrijven

 • Wat zijn de argumenten voor en tegen het beleid en je advies?
 • Hoe schrijf je overtuigend?
 • Hoe formuleer je doel- en lezersgericht?
 • Welke tips en tops hebben andere deelnemers en de trainer voor jouw tekst?

Tijdens de training werk je aan de volgende doelstellingen:

 • Je kent de beleidscyclus en maakt daar gebruik van.
 • Je stemt inhoud en structuur af op de lezer (beslisser).
 • Je formuleert beleid duidelijk en overtuigend.

Doelgroep

De training Beleid schrijven is gericht op de (beginnende) beleidsmedewerker of beleidsadviseur die meer effect wil zien van zijn voorstel of advies. Het startniveau voor de training is minimaal mbo; veel deelnemers werken op hbo- of academisch niveau. Enige schrijfervaring is gewenst.


Deze organisaties gingen u voor

Heb je meer informatie nodig?
Neem dan vrijblijvend contact op.

Inschrijven voor beleid schrijven in 2 dagen