Metris. Communicatie in bedrijf.

Jany Pons

communicatietrainer en expert debating

Als ervaren communicatietrainer en -adviseur houd ik me onder andere bezig met presentatie-, discussie- en debattechnieken. Daarnaast geef ik training in het schrijven van doelgerichte en goed leesbare teksten. Ook voer ik gesprekken met ambtenaren over integriteit en morele dilemma’s. Welke dilemma’s ervaren zij in hun werk en hoe maken zij hun keuzes daarin? Naast trainingen geef ik communicatieadvies aan organisaties. Nadat ik een communicatieplan heb gemaakt en de huidige situatie en gewenste situatie in kaart heb gebracht, bepalen we samen welke middelen ingezet worden om de gewenste interne en externe communicatie te realiseren.