Metris. Communicatie in bedrijf.

Verweerschriften schrijven

Een goed verweerschrift is helder geformuleerd, beschrijft het feitenmateriaal op objectieve wijze, bevat transparante en relevante argumentatie en gaat bovendien zorgvuldig in op de argumentatie in het beroepschrift van de andere partij. In deze training van drie dagdelen leer je je verweerschrift op professionele wijze vorm te geven. De invalshoek van de training is taalkundig en argumentatief.

Kennis en inzicht in het toepassen van argumentatietechnieken zijn onmisbaar bij het goed kunnen analyseren van de argumentatie van de belanghebbende en het opzetten van een doeltreffend verweer. Daarom besteden we in de training veel aandacht aan het maken van argumentatieschema’s als basis voor het verweerschrift. Ook helder en juridisch precies formuleren staat op het programma.

In de training is aandacht voor de opbouw en de inhoud van het verweerschrift. Voorbeelden uit de praktijk worden geanalyseerd en besproken. De deelnemers kunnen eigen werk inbrengen dat uitgebreid wordt besproken. Ook schrijven zij (fragmenten van) een verweerschrift. 

Programma 

  • Standaardopbouw van het verweerschrift
  • Het eigen betoog en de weerlegging
  • Stappenplannen voor het schrijven van de tekstonderdelen
  • Het gebruik van argumentatieschema's
  • Een passende stijl; woordgebruik, toegankelijkheid

Trainingen