Metris. Communicatie in bedrijf.

Zakelijk schrijven

Hoe schrijf ik snel een heldere tekst? Hoe zorg ik ervoor dat mijn zinnen goed lopen? Hoe kom ik af van ‘naar aanleiding van…’? Hoe krijg ik meer respons op mijn mail, brief of memo?

De training Zakelijk Schrijven gaat in op deze vragen. Je leert je gedachten op papier te zetten. En hoe teksten duidelijker, bondiger en overtuigender worden, zodat de lezer er niet alleen wat mee kán, maar ook wat mee dóét.

Programma

De training bestaat uit twee dagen met tussendoor en na afloop enkele schrijfopdrachten.

Dag 1

Schrijfproces

 • Welke schrijfstrategie gebruik jij?
 • Waar zitten je schrijfblokkades?

Zinsbouw 

 • Hoe schrijf je een goedlopende zin?
 • Welke zinsconstructies kun je beter vermijden?
 • Hoe houd je je zinnen kort en concreet?

Woordkeus

 • Welke woorden zijn lastig leesbaar?
 • En wat zijn de alternatieven?

Alinea's

 • Hoe bouw je een heldere alinea op?
 • Waar staat de belangrijkste informatie?
 • Hoe laat je de alinea’s goed op elkaar aansluiten?

Structuur

 • Wat is de beste structuur voor een brief, mail of memo?
 • Hoe schrijf je een pakkende inleiding?
 • Hoe sluit je een tekst overtuigend af?

Opdracht na dag 1: schrijf een tekst over een eigen onderwerp of over een casus. Stuur deze in en ontvang feedback van de trainer op de tweede dag.

Dag 2

Oefenen met alle onderdelen: zinsbouw, woordkeus, alinea’s en structuur.

Extra

Cursisten beoordelen de geschreven teksten met de tekstmeetlat©, die de criteria van dag 1 beschrijft.

Trainingen