Metris. Communicatie in bedrijf.

Beleid schrijven in 2 dagen

Hoe zorg je dat jouw advies begrepen wordt? En dat de lezer er wat mee gaat dóen! Het gaat er niet om wat jij weet, maar wat zij begrijpen. Dat is de leidende gedachte in deze training.

Vaak schrijven beleidsmakers en -adviseurs te veel vanuit hun eigen expertise. De kunst is om woordkeus, argumenten en lengte van de tekst af te stemmen op de belangrijkste stakeholders. In alle werkvormen en inhoud van de drie dagen komt dit thema terug.

Programma

De training Beleid schrijven bestaat uit twee dagen.

Dag 1 - De voorbereiding

  • welke functie heeft de tekst in de beleids- en adviescyclus?
  • wie zijn de lezers en welke belangen hebben zij?
  • hoe heb je als beleidsmedewerker en - adviseur invloed?
  • aan welke randvoorwaarden moet je tekst voldoen?
  • de centrale vraag in de beleids- en adviestekst 
  • de inleiding en het slot

Dag 2 -  Overtuigend schrijven

  • de argumenten voor en tegen het beleid en je advies
  • overtuigend schrijven
  • doel- en lezergericht formuleren
  • bespreking eigen werk

Jouw winst

Je krijgt feedback op je eigen tekst gaat met de tips direct in de praktijk aan de slag. Je formuleert beleid duidelijk en overtuigend in een prettig leesbare stijl.

Toelatingseisen

Het startniveau is minimaal mbo tot en met academisch niveau. De training is voor de (beginnende) beleidsmedewerker of beleidsadviseur.

Trainingen