Metris. Communicatie in bedrijf.

Metris blogt

Met onze blog houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in bedrijf.

Scoor meteen met je eerste zin

De eerste zin van je rapport bepaalt of de lezer verder leest in jouw tekst. Dat beslist hij onbewust en gevoelsmatig. Besteed dus extra aandacht aan die eerste zin als je de tekst verder al helemaal af hebt. In de laatste fase van het schrijfproces, wil ik je uitdagen te experimenteren met die eerste zin. Ik geef je een paar ideeën waarmee je kunt binnenkomen, ook als je denkt dat jouw onderwerp zich niet leent voor een goede eerste zin.

Mooie beleidstekst, maar ze doen er niets mee!

Je hebt een ‘window of opportunity’ nodig om je beleid uitgevoerd te krijgen, volgens de Amerikaanse politicoloog John Kingdon. Hij verduidelijkt dit met de drie-stromen-metafoor: in en rond organisaties bestaan stromen, die van oplossingen, die van problemen en die van politieke bereidheid.

Online leren: mikken op motivatie

Hoe ziet opleiden in de toekomst eruit? De massive and open online courses zijn succesvol, maar worden al weer ingehaald door small and private courses. Hoe combineer je online leren met motiveren van studenten?

Bestuurlijk sensitiever worden

“Ik ben naar deze cursus gestuurd omdat ik meer politiek en bestuurlijk bewust moet worden”, flapt ze eruit op de laatste dag van onze cursus Beleid. Ze schrikt van haar eigen felheid. Ik vraag of ze het idee heeft dat ze dat doel nu aan het eind van de cursus bereikt heeft. Ze knikt weifelend.