Metris. Communicatie in bedrijf.
Marieke BouwensMarieke Bouwens op woensdag 09 december 2015

Conclusies die je lezer in beweging zetten

Met een banaan of appel verleidt de dompteur de olifant te doen wat hij wil. Het dier 'eet uit zijn hand', en niet alleen letterlijk. Als mensen 'uit je hand eten', heb je ze te pakken. Je kunt hun gedrag beïnvloeden. Als je dat nu eens kon bereiken met schrijven … Je wilt je lezer misschien iets leren, of je wilt informatie overbrengen.

Laat de dompteur de banaan zomaar vallen? Dan is hij zijn macht over de olifant meteen kwijt. Het beest werkt niet meer mee, loopt misschien gewoon weg.
Een krachteloze conclusie heeft hetzelfde effect als fruit op de grond gooien: het verbreekt de betovering.
Hieronder drie tips voor betere conclusies. 


Tip 1: Weg met het advies: Zeg het en zeg dan wat je gezegd hebt
Heb je geleerd dat een conclusie alles moet samenvatten wat je hebt geschreven? Fout is dat niet. Maar er is een effectievere manier om je rapport af te sluiten. Herhaal niet wat je gezegd hebt, maar breng verbanden aan. Als je een advies uitbrengt, zorg dan dat je aantoont hoe alle elementen (argumenten, voordelen) samen leiden tot deze ene logische conclusie.

Tip 2: Vertel je lezers hoe te reageren
Informatie bieden zonder aan te geven wat de lezer ermee moet, heeft geen zin. Bij sommige schrijfonderwerpen past een 'call to action', de marketingterm voor de oproep aan de lezer. Bestel nu! De beste 'calls to action' laten meteen zien wat je daar als lezer aan hebt. Vergelijk bijvoorbeeld deze zinnen:
- Schrijf een goede conclusie. 
- Schrijf een goede conclusie zodat je je lezer in beweging krijgt. 

De eerste zin vertelt de schrijver wat hij moet doen. De tweede geeft meteen aan welk voordeel de schrijver daarvan heeft. Zo'n 'call to action' werkt niet bij alle teksten. Gebruik hem vooral als je wilt overbrengen dat je lezer na jouw stuk helemaal klaar is om in beweging te komen.

Tip 3: Let op je stijl
Met je woordkeuze en zinsopbouw beïnvloed je je lezers. Formuleer de zinnen van je conclusie gelijkvormig want zo’n parallelle vorm straalt "alles op orde" uit. Een korte zin is krachtig, maar alleen korte en eenvoudige zinnen maken je tekst saai. Een mooie link tussen de ideeën, woorden of zinnen in je eerste en die in je laatste alinea benadrukt de samenhang.

Een conclusie kan een krachtig instrument zijn, mits deskundig gehanteerd. Geef in je conclusie effectief weer hoe je tekstonderdelen samenhangen. Laat je lezers niet raden naar de volgende stap. Een 'call to action' vertelt ze meteen hoe ze met jouw informatie aan de slag kunnen. Formuleer zorgvuldig! De lengte en opbouw van je zinnen en je woordkeuze hebben effect op hoe je boodschap overkomt.

Als je deze tips toepast op je volgende tekst, komen de lezers naar je toe en eten uit je hand.

Meer leren over hoe je overtuigt met een tekst? Organiseer een training met je afdeling. Bijvoorbeeld: Meer effect met je tekst.

De tekst van deze blogpost is een bewerking van een tekst gepubliceerd op https://www.grammarly.com/grammar-check 

 

Meer artikelen