Metris. Communicatie in bedrijf.
Fransien RooversFransien Roovers op dinsdag 01 december 2015

Waarom wollige taal waardevol kan wezen

In schrijfcursussen leer je dat je niet wollig mag schrijven. Schrijf maar 'recht voor z'n raap'. Gebruik zeker niet te veel woorden, ook geen dure woorden of jargon. Dat soort adviezen. Je kent ze wel.
Toch kan het waardevol zijn om juist meer woorden te gebruiken dan strikt genomen noodzakelijk om de inhoud duidelijk te maken. 

Een voorbeeld.

Enige tijd geleden vroeg een vriendin me om raad.
Ze werkte bij de VN in Génève en moest een communicatieplan schrijven voor een project. Ze had nog nooit zo'n plan geschreven en vroeg of ik haar een voorbeeld kon sturen. Ik schreef toen regelmatig dergelijke plannen en stuurde haar er een toe. Ze was blij met het voorbeeld maar verbaasde zich over het taalgebruik: zo concreet, zo duidelijk en zonder veel omhaal van woorden. Dat kon in haar organisatie niet. Van haar werd juist omhaal van woorden verwacht. Zo deed men dat nu eenmaal in haar omgeving. 

Wollig taalgebruik is de 'geur van het nest'. Ook in Nederland op veel plaatsen. Als een schrijver zijn tekst goedgekeurd wil krijgen, zal hij zich daarom uitdrukken in de taal die gebruikt wordt: ambtelijk, afstandelijk en omslachtig. Voor de buitenstaander niet fijn maar intern valt de tekst goed. En dat is precies wat de schrijver wil.

Soms heeft een schrijven meer woorden nodig omdat hij verschillende soorten lezers heeft. Als niet alle lezers weten wat de aanleiding van deze tekst is, heeft de schrijver minimaal een paar zinnen nodig om de context te schetsen. De lezers die bekend zijn met wat vooraf ging, beoordelen deze zinnen als overbodig.

Kort kan ook kortaf worden.
En dat wat precies wat ze in Génève vonden van mijn taalgebruik, verwacht ik.
Nederlanders schrijven: 'Ik ben het niet met je eens'. 
Maar het klinkt minder bits en wat genuanceerder als je schrijft: 
'Graag zou ik willen meegeven dat ik anders denk over wat je zojuist gezegd hebt.

Kortom, wollige taal kan waardevol zijn. Devies in onze taaltrainingen: schrijf zo dat je lezer de tekst snel begrijpt.
Meer weten? Kijk hier voor onze trainingen.

 

 

 

 

Meer artikelen