Metris. Communicatie in bedrijf.
Fransien RooversFransien Roovers op maandag 23 november 2015

Bestuurders overtuigen? Geef antwoord op drie vragen

Je hebt uren werk gestopt in het schrijven van je tekst. Mooie inleiding, goede zinnen en een prachtig advies. Je hebt je tekst door collega's laten tegenlezen. Het resultaat mag er zijn.

Maar waarom léést die bestuurder mijn tekst dan niet? 

Mijn vraag aan jou: weet je wat de bestuurder wil lezen? Heb je dat wel eens gevraagd? Doen!

Ik heb het ook gevraagd.

Ze willen snel lezen wat het voorstel inhoudt, maar daarnaast willen ze lezen of het doeltreffend is: worden de ‘problemen’ ook echt opgelost met jouw voorstel? Daarvan moet je ze overtuigen.

Ook moet je laten zien dat de organisatie over de middelen beschikt. Denk aan geld (past het voorstel binnen de begroting), mensen (past het binnen de fte’s), materiaal (zijn er extra kosten?), onderzoek (nader onderzoek wel/niet nodig), tijd (is de planning reëel, risico’s bij overschrijding, et cetera). Beschrijf precies wat er beschikbaar is en wat er ontbreekt. Maak duidelijk welke investeringen er nodig zijn.

Bestuurders willen antwoord op deze vragen:

1.         Is het voorstel noodzakelijk? Is er een aanleiding om nu iets te doen en moeten wij dat doen? Zijn wij wel de 'probleemeigenaar'?

2.         Is het voorstel haalbaar? Kunnen wij het uitvoeren: hebben we voldoende mensen en middelen?

3.         Is het voorstel effectief? Lost het voorstel het probleem op?

Op al die vragen moet jij dus antwoord geven en dat allemaal in één tekst! 

Wil je meer weten over hoe je kunt overtuigen met beleid? Volg dan mijn gratis miniserie Overtuigen met beleid.

Meer artikelen